Domain: co.za

Domain 2: travelgalore.co.za

Subdomain: www.travelgalore

Subdomains: ["www", "travelgalore"]